Het innerlijk pad

Spirituele ontwikkeling

Van onze geboorte tot de dood maken we allemaal een ontwikkeling door. We  leren van al onze ervaringen; zowel de vreugdevolle als de pijnlijke.  Zo raken we steeds meer toegerust om het leven te leven en zinvol te maken.  Mensen met een spirituele belangstelling zijn daarnaast nieuwsgierig naar de diepere dimensies van het leven, naar hún plek in dit leven en de betekenis van al wat er is. Deze zoektocht wordt wel het  ‘innerlijk pad’ genoemd. Niemand hoeft dit pad alleen en zonder hulp te gaan. Ieder mens kan putten uit alle wijsheidsbronnen van de wereld en aansluiting zoeken bij verwante zoekers binnen welke traditie dan ook. 

Het Soefisme zoals vormgegeven door Hazrat Inayat Khan kent de zogenaamde ‘Innerlijke School’. De Innerlijke School is bedoeld voor mensen die de behoefte voelen om het spirituele pad op een methodische manier te volgen. Het is een ontwikkeling waarbij de realisatie van het diepste verlangen van de ziel het uiteindelijke doel is. We noemen dit ook wel ‘Zelfrealisatie’.

Door middel van onder meer gebed, ademoefeningen, concentratie, contemplatie en meditatie kan deze weg, samen met een individueel begeleider, worden gevolgd. We putten daarbij uit de rijke traditie van het Soefisme. Je wordt opgenomen in de Innerlijke School door een inwijding.

Meditatie

Met meditatie in algemene zin wordt bedoeld alle activiteit gericht op het ontspannen van lichaam en geest. Vaak wordt er gemediteerd om ons te onttrekken aan de hectiek van alle dag of om een bepaald onderwerp te overdenken. Andere veel gebruikte termen zijn dan: onthaasten, ontspannen, rusten, overpeinzen, mijmeren of beschouwen. Een zeer nuttige bezigheid die helpt de balans in ons leven te bewaren.

Op het mystieke pad zijn bovengenoemde activiteiten slechts een eerste maar belangrijke stap naar echte meditatie. Na ontspanning volgen dan: concentratie, contemplatie en meditatie.

Nadat lichaam en geest tot rust gekomen zijn (ontspanning) probeert men zich te concentreren op een beeld of symbool (concentratie). Vervolgens laat men dit beeld op zich inwerken en ervaart men het effect hiervan op het eigen wezen (contemplatie). Bij de laatste stap (meditatie) is men versmolten met dit beeld. Alle andere gedachten zijn verdwenen. Er is een ervaring van eenheid en groter bewustzijn. De weg om tot deze volkomen meditatie te geraken is er een van training en volharding. Het is een proces waar men een leven lang mee bezig kan zijn.

Binnen het Soefisme wordt veel aandacht besteed aan training in meditatie. Bij deze training wordt gebruik gemaakt van een aantal ondersteunende oefeningen zoals:

  • lichamelijke ontspanning
  • ademhalingsoefeningen
  • het luisteren naar muziek
  • het reciteren van mantra’s (bij de soefi’s wasifa’s genoemd)
  • het houden van stilte

 

Het uiteindelijke doel van meditatie in deze specifiekere betekenis is het ervaren van de Goddelijke tegenwoordigheid in het eigen hart. Dit stadium wordt binnen de Soefi traditie ‘Realisatie’ genoemd. 

Voor wie besluit het mystieke pad van het Soefisme te volgen is er, zoals gezegd, een begeleider beschikbaar die hem of haar vertrouwd zal maken met de verschillende oefeningen.