Over ons

Soefigroep Zwolle

De Soefigroep Zwolle bestaat uit een aantal mensen die zich geïnspireerd voelen door het Ideaal van het Universeel Soefisme.

We zijn een onafhankelijke vereniging waar een ieder die zich voelt aangesproken door de Boodschap van de Indiase mysticus Hazrat Inayat Khan van harte welkom is. 

Binnen ons centrum geven we uitvoering aan een groot aantal activiteiten:

 1. Universele Erediensten
 2. Informele Diensten
 3. Esoterische Klassen
 4. Zikar bijeenkomsten
 5. Healing bijeenkomsten
 6. Open meditatieavonden
 7. Leesclub bijeenkomsten
 8. Bijeenkomsten voor belangstellenden
 9. Lezingen
 10. Viering bijzondere Soefi-dagen (Viladatdag, Visalatdag, Hedjratdag, Oudjaarsbijeenkomst, Jaardag)

Een overzicht van alle geplande activiteiten verschijnt jaarlijks in september. Je kunt dit overzicht bestellen door te mailen naar: ceesbuijs@home.nl

Je kunt de planning van onze activiteiten ook vinden ook via de pagina Activiteiten en Programma

Elk nieuwe Soefi-seizoen wordt bij ons geopend met een algemene bijeenkomst in september en afgesloten met een zgn. jaardag in juni of juli.

Naast het organiseren van bovengenoemde activiteiten wil ons centrum ook mensen ondersteunen die het ‘Innerlijk Pad’ willen volgen. Het Innerlijk Pad is niets anders dan je spirituele reis en zoektocht door het leven. Een begeleider kan je helpen met een aantal persoonlijke (meditatie) oefeningen die je kunnen helpen bij je spirituele groei. Lees hier meer: Het innerlijk pad.

Ontstaan en huidig bestuur

Het Soefi Centrum Zwolle is in 1969 opgericht door Karim Koster op verzoek van de toenmalige leider van de Soefi Beweging Fazal Inayat-Khan, een kleinzoon van Hazrat Inayat Khan. De eerste officiële Universele Eredienst vond plaats op 26 januari van dat jaar. In 2019 vierden we ons 50-jarig bestaan.

Vanaf de oprichting tot januari 2015 was Karim Koster centrumleider. Daarna is er een coördinatiegroep aangetreden die in gezamenlijkheid de activiteiten van het centrum aanstuurt. Deze groep bestaat momenteel uit:

 1. Paul Ketelaar (voorzitter)
 2. Cees Buijs (penningmeester)
 3. Vacature (notulist)
 4. Peter Starreveld (lid)
 5. Alexander Martens (lid)

Ragini Pierik is contactpersoon voor de openbare meditatieve vieringen (diensten) in de loge van de Vrijmetselaars in Zwolle (Bloemendalstraat 11)