Wijsheid en inspiratie

Aforismen

Grote denkers en wijzen uit de geschiedenis hebben ons soms prachtige gedachten nagelaten.  Een aantal van die wijsheden in de vorm van aforismen, spreuken of citaten laten iets zien van die andere soms onzichtbare werkelijkheid die ons leven omringt en doordringt.

Ze laten een ander licht schijnen op ons leven en de wereld. Ze kunnen ons daardoor helpen op een andere manier naar de dagelijkse werkelijkheid te kijken, waardoor we nieuwe energie voelen of een uitweg zien waar we het gevoel hadden klem te zitten.

 

Hieronder is een aantal van deze aforismen samengebracht:

Wees niet bang waar de weg je naar toe zal leiden. Concentreer je alleen maar op de eerste stap. Dat is het moeilijkste om te doen en daar ligt je verantwoordelijkheid. Als je eenmaal die stap genomen hebt doe je vervolgens wat voor jou natuurlijk voelt; de rest zal vanzelf komen. Ga niet met de stroom mee, maar wéés zelf de stroom!
(Shams-i-Tabriz)

Vertrouwen, is geloven wat je nog niet kunt zien. De beloning voor dit vertrouwen is daadwerkelijk zien wat je gelooft. (Anoniem)

Soefi zijn is wegdoen wat er in uw hoofd is – gefantaseerde waarheid, vooropgezette meningen, conditionering – en onder ogen zien wat er u kan gebeuren. 
(Abu Said)

Wanneer we oog in oog staan met de waarheid, dan is het gezichtspunt van Krishna, Boeddha, Christus, of elke andere profeet dezelfde. Wanneer we naar het leven kijken vanaf de top van de berg, dan is er geen beperking; er is dezelfde onmetelijkheid.  
(Hazrat Inayat Khan)

Gij, die de slaven van het ik (zelf of ego) zijt, die zwoegt in de dienst van het zelf van ochtend tot avond, die in voortdurende vrees voor geboorte, ouderdom, ziekte en dood leeft, ontvang de goede boodschap, dat uw wrede meester niet bestaat! Het ‘zelf’ is een dwaling, een waan, een droom.
Opent uw ogen en ontwaakt. Zie de dingen zoals ze zijn en ge zult vertroost worden.
Hij, die gevonden heeft, dat er geen ik is, zal alle lusten en verlangens van zelfzucht laten varen. 
(Boeddha)

De stilte is niet het niets, doch het alles.
(J.Greshoff)

Vraag en je zult krijgen; zoek en je zult vinden; klop en er zal je worden opengedaan.
(Jezus Christus)

Vergeet niet dat de toegang naar het allerheiligste binnen in jou is.
(Jelal Al-din Rumi)