Wat is Soefisme

Het Soefisme is een eeuwenoude mystieke traditie die zich voornamelijk richt op geestelijke training en het bevorderen van menselijke broederschap. Het is een geestelijke stroming die geen dogma’s kent, maar juist uitgaat van geestelijke vrijheid. Alle godsdiensten en levensbeschouwelijke stromingen kunnen volgens het Soefisme wegen zijn om tot zelfkennis, hoger bewustzijn en geluk te komen.

De Soefi herkent eenzelfde Doel in alle religieuze idealen die door de eeuwen heen aan de mensheid gegeven zijn.

De Soefi Boodschap is een boodschap van Eenheid, van Geestelijke Vrijheid en van Liefde, Harmonie en Schoonheid. De basis van deze Boodschap ligt in het besef van onze onderlinge verwantschap, een verwantschap die alle mensen, zonder onderscheid, verenigt in de allesomvattende eenheid van de Goddelijke Realiteit. Het doel van de Soefi Boodschap ligt in het ontdekken van het licht en de kracht die in elk mens verborgen zijn, het ontdekken van het geheim van iedere godsdienst, zonder in te grijpen in gewoonten of overtuigingen. De brenger van de Soefi Boodschap in het westen, Hazrat Inayat Khan, verwoordt dit geheim als volgt:

Voor de ziel is er geen geboorte, geen dood, geen begin, geen einde. Zonde kan haar niet beroeren, noch kan deugd haar verheffen. Wijsheid kan haar niet verlichten, noch kan onwetendheid haar verduisteren. Zij is altijd geweest en zal altijd zijn. Zij is het meest innerlijke wezen van de mens; al het andere is slechts een omhulsel, zoals een lampenkap over het licht’

Het Soefi symbool

Het hart met vleugels is het symbool van de Soefi Boodschap. De vijfpuntige ster symboliseert het goddelijk Licht dat in het hart van elk mens aanwezig is. De wassende (groeiende) maan staat voor het vermogen van het hart om dit goddelijke Licht in toenemende mate te weerspiegelen. De realisatie van dit Licht maakt het hart vrij om zo boven de beperkingen van het leven uit te rijzen.

‘Het hart van de mens is Uw heiligdom’

Destijds heeft Hazrat Inayat Khan zijn ideeën verwoord in drie doelstellingen en tien denkbeelden (gedachten). Deze denkbeelden zijn geen ultieme waarheden of dogma’s. Het zijn beelden, bedoeld om de wandelaar op het mystieke pad te inspireren en zijn of haar blik te verruimen. Lees hieronder meer.

De aanroep

Vrijwel alle Soefi bijeenkomsten worden gestart met de aanroep. Hierbij richten we onze aandacht op de onderliggende Eenheid van alles wat bestaat.

“Tot de Ene, de volmaaktheid van Liefde, Harmonie en Schoonheid, het enige Wezen,
verenigd met alle verlichte zielen de  belichaming vormen van de Meester, de Geest van Leiding”

Je kunt deze aanroep ook als volgt lezen:

“(Wij bewegen ons allen) Tot de Ene,
de volmaaktheid van Liefde, Harmonie en Schoonheid, het enige Wezen,
(en wij doen dit) verenigd met alle verlichte zielen die de  belichaming vormen van de Meester, de Geest van Leiding”

Meer lezen over het Soefisme van Inayat Khan

Boeken van Inayat Khan:

 • De Eenheid van religieuze Idealen;
 • Verruiming van Bewustzijn;
 • Het innerlijk Leven;
 • Muziek en Mystiek;
 • De Ziel, vanwaar, waarheen;
 • De Mystiek van het Geluid;
 • De Alchemie van het Geluk;
 • De Gatha’s;
 • In een oosterse Rozentuin;
 • Geestelijke geneeskracht;
 • Gayan, Vadan, Nirtan;
 • Kosmische taal;
 • In het boek ‘Soefisme, de Religie van het Hart’ (door H.J. Witteveen)
  worden diverse aspecten van het universeel Soefisme behandeld.