Nieuwspagina

VIA HET MENSELIJKE HART ERVAART DE SCHEPPER ZOWEL HET INNERLIJKE ALS HET UITERLIJKE LEVEN.
Inayat Khan
 

Universele Eredienst

Zondag 25 september aanstaande is de eerste Universele Eredienst gepland van ons nieuwe seizoen.
Jaap Sabir Dekker zal dan spreken over ‘The Creator’.

Je bent van harte welkom!
Aanvang 11.00 uur;

Bloemendalstraat 11 te Zwolle.

Zeven kaarsen zullen worden
aangestoken en tekstfragmenten uit de boeken van zes verschillende grote
wereldreligies zullen worden gelezen en ook enkele teksten uit een soefigeschrift.
 
Je bent van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.
Na afloop is er koffie en thee en een informeel samenzijn.
 
11 zomerbloeiers voor een uitbundige bloemenzee in de tuin - MAX Vandaag