Nieuwspagina

DOOR WAARACHTIG TE LEVEN VERWEZENLIJKT DE MENS GOD.
Inayat Khan
 
Zondag 26 juni organiseert Soefigroep Zwolle een Universele Eredienst in de
Bloemendalstraat 11 te Zwolle. Aanvang 11.00.
 
We zitten rondom een rond altaar waar zeven kaarsen zullen worden
aangestoken en tekstfragmenten uit de boeken van zes verschillende grote
wereldreligies zullen worden gelezen en enkele teksten uit een soefigeschrift.
 
MussaVir Smaling zal spreken over het thema: ‘Gelukkig van God los’.
 
Je bent van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.
Na afloop is er koffie en thee en een informeel samenzijn.

 

11 zomerbloeiers voor een uitbundige bloemenzee in de tuin - MAX Vandaag